English version

Kim jesteśmy

Jesteśmy firmą z Grupy Lafroyg świadczącą usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej, komercyjnej oraz inwestycji na rynku nieruchomości. Naszym podstawowym celem jest współpraca z firmami z branż rozwijających się poprzez maksymalizację wartości firmy oraz stosowanie metod zarządzania zorientowanych na wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa.