English version

Co oferujemy

Produkty, które oferujemy dotyczą obszaru bankowości inwestycyjnej oraz komercyjnej, w szczególności:
  • bezpośrednie inwestycje kapitałowe
  • doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania w formie kredytów, obligacji, weksli, etc.
  • pomoc przy plasowaniu emisji akcji, obligacji
  • restrukturyzacje finansowe
  • restrukturyzacje operacyjne we współpracy z naszymi partnerami
  • doradztwo przy fuzjach i przejęciach
  • doradztwo przy wprowadzaniu spółek na GPW w Warszawie oraz New Connect
  • zakup nieruchomości w celach komercyjnych
  • doradztwo przy refinansowaniu nieruchomości
  • inne usługi "szyte na miarę" pod naszego klienta